Ziekteverzuim

Als ondernemer is het belangrijk om goed de risico's af te dekken bij arbeidsongeschiktheid. Voor u zelf, maar ook uw personeel. Behalve de uitkeringen is begeleiding bij de re-integratie essentieel.

De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij de werkgever als het om ziek en arbeidsongeschikt personeel gaat. De loondoorbetalingsplicht geldt twee jaar bij ziek personeel. En daarna draagt u ook nog eens maximaal 10 jaar bij indien de werknemer in de WGA komt. Hoe kunt u dat het beste afdekken en is het wel of niet verstandig om eigen risicodrager voor de WGA en/of Ziektewet te worden. En waar kunt u in het kader van "goed werkgeverschap" een collectieve WGA-gat verzekering afsluiten? Bij die vraagstukken kan ons kantoor u adviseren en naar goede verzekeringsmogelijkheden zoeken.

Als zelfstandige kunt u zelf keuzes maken als het gaat om het verzekeren van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Vaak wordt dit nog even opgeschoven omdat een arbeidsongeschiktheidsverzekering als duur wordt ervaren. Maar tegelijkertijd is dit het grootste risico wat u als ondernemer loopt. Met onze adviseur kunt u aan tafel om naar een juiste invulling van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering te kijken en de kwaliteitsverschillen tussen de verzekeraars duidelijk te maken. En heeft u al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan is de kans groot dat er premievoordeel te behalen is met behoud, of zelfs verbetering van kwaliteit.

Meer informatie

Comments are closed.