Heeft u een klacht?

Bij Hanenberg ABC besteden we veel aandacht aan onze dienstverlening. Als u daar toch niet tevreden over bent, stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten. Dat geeft ons de gelegenheid onze dienstverlening kritisch te toetsen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen en een oplossing te zoeken.

Klacht indienen?
Wanneer u ontevreden bent over de dienstverlening van ons kantoor, schrijf dan naar:

Hanenberg ABC
Afdeling klachtenbehandeling
Schoolstraat 16
5241 VB Rosmalen

of stuur een e-mail naar: info@hanenbergabc.nl.

Reactie
Wij maken serieus werk van uw klacht. Binnen vijf werkdagen ontvangt u altijd een reactie. Als we dan nog niet inhoudelijk kunnen reageren, informeren wij u in ieder geval over de stand van zaken.

Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid)
Als we er uiteindelijk samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. Klik hier voor het reglement Geschillencommissie, bemiddeling en (bindend) advies 2017.

U kunt zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiele Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-3552248

of kijk op de website van Kifid.

Stichting Erkend Hypotheekadviseur
Als u een klacht heeft over een advies gegeven door een erkend hypotheekadviseur kunt u uw klacht sturen naar:

Stichting Erkend Hypotheekadviseur
Postbus 12016
1100 AA Amsterdam ZO
Telefoon 020-4289573

of kijk op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur.