Hoofdinhoud

Wij nemen jouw klacht serieus

Bij Hanenberg ABC besteden we veel aandacht aan onze dienstverlening. Als je daar toch niet tevreden over bent, stellen wij het op prijs als je dat ons laat weten. Dat geeft ons de gelegenheid onze dienstverlening kritisch te toetsen. Wij zullen er alles aan doen om jouw klacht zo goed mogelijk te behandelen en een oplossing te zoeken. 

Klacht indienen?

Wanneer je ontevreden bent over de dienstverlening van ons kantoor, schrijf dan naar:


Hanenberg ABC
Afdeling klachtenbehandeling
Schoolstraat 16
5241 VB Rosmalen

 

E-mail sturen

Reactie

Wij maken serieus werk van jouw klacht. Binnen vijf werkdagen ontvang je altijd een reactie. Als we dan nog niet inhoudelijk kunnen reageren, informeren wij je in ieder geval over de stand van zaken.

Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid)

Als het gaat om een klacht over de dienstverlening van ons assurantiekantoor, en we komen er uiteindelijk samen niet uit, dan is er de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening. Dat is een onafhankelijke stichting die jouw klacht verder zal beoordelen.

 

Klik hier voor het reglement Geschillencommissie, bemiddeling en (bindend) advies 2022.

 

Zo kom je in contact:

 

Klachteninstituut Financiele Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG


070-333899

consumenten@kifid.nl

 

Bekijk de website van Kifid